wyszukiwanie zaawansowane
» Wzór formularza odstąpienia od umowy

Kontakt

 • Voice Net Sp. z o.o.
  Migdałowa 86
  35-232 Rzeszów
  NIP: 5170253464
 • E-mail:sklep@voice-net.pl
 • Telefon699 671 055
  17 863 31 03

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
1. Adresat
Voice Net Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 86
35-232 Rzeszów
NIP: 5170253464
17 863 31 03
bok-vn@voice-net.pl
2. – Ja/My(*)  niniejszym informuję/informujemy(*)  o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)  umowy dostawy następujących rzeczy (*)  umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
 
(*) Niepotrzebne skreślić.
 
 
Przejdź do strony głównej
Strony i sklepy internetowe A/A