tv wygodny

39,00 zł
Brutto
Ilość

1. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Telewizyjnej niezbędne jest posiadanie dekodera Voice – Net, urządzenie w ramach niniejszej Promocji może być dzierżawione od Operatora na czas trwania Umowy. Dla Usługi  Telewizyjnej światłowodowej - dekoder Voice-Net w cenie (dzierżawa miesięcznie) 10,00 zł,

-  dla Usługi  Telewizyjnej interaktywnej IPTV- dekoder Voice-Net  w cenie (dzierżawa miesięcznie) 15,00 zł,. Urządzenie pozostaje własnością Operatora. Abonent może również zakupić dekoder w cenie 500,00 zł brutto., opłata aktywacyjna za każdy dekoder 49,90 zł. W przypadku Multiroom dodatkowa opłata miesięczna jak za dzierżawę dekodera.

2. W przypadku zawarcia Umowy w zakresie Usługi Internetowej niezbędne jest posiadanie routera, urządzenie w ramach niniejszej Promocji jest użyczane przez Operatora na czas trwania Umowy, w cenie za Usługę Internetową. Urządzenie pozostaje własnością Operatora. 

10014